Gemeentelijke grondverwerving : Een onderzoek naar de vrijheden omtrent prijsvorming van grondtransacties door gemeentelijke grondverwerving

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Transactieprijzen tussen soortgelijke gronden bij gemeentelijke grondverwerving kunnen veel van elkaar verschillen. Er is echter geen duidelijk beeld van de wijze waarop de prijs wordt vormgegeven. Transactieprijzen kunnen door vele factoren worden beïnvloed en vormgegeven. De huidige literatuur biedt hierin echter onvoldoende inzichten. Een factor die relatief vast ligt is de wet- en regelgeving. Het onderzoek beperkt zich dan ook op factoren die via de wet- en regelgeving toepassing vinden, dan wel de factoren die op een of andere wijze beïnvloed worden door de wet- en regelgeving. In dit onderzoek zal er specifiek worden gekeken naar de wet- en regelgeving en de invloeden hiervan op de prijsvorming van transactiegronden, als zijnde de vrijheidsmarge waarin deze prijsvorming plaatsvindt. Er zullen inzichten worden verkregen door te kijken naar de factoren in de ontwikkelingsmogelijkheden en hiermee de vrijheidsmarges van de transactieprijzen. Dit heeft geleid tot de volgende vraagstelling: Wat is de rol van vrijheidsmarges met specifieke aandacht voor de wet- en regelgeving bij het tot stand komen van verschillen in transactieprijzen bij gemeentelijke grondverwerving?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen