Geloof in de pers. De Nederlandse katholieke pers in de eerste helft van de negentiende eeuw in het licht van het herstel der bisschoppelijke hiërarchie.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het herstel der bisschoppelijke hiërarchie in 1853 was een hoogtepunt van de katholieke emancipatie in de negentiende eeuw in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en vanaf 1830 het Koninkrijk der Nederlanden was er een sterk protestants zelfbewustzijn, gecreëerd door een sterke absolutistische politieke cultuur. In het onderzoek wordt er gekeken naar de katholieke pers in de eerste helft van die eeuw, hoe ontwikkelde zij zich en hoe speelde zij een rol in het katholiek zelfbewustzijn in een periode van vernieuwde protestantse onderdrukking. Hierbij is er gekeken naar belangrijke katholieke emancipatoren, kranten en pamfletten. Een belangrijk moment in de geschiedenis van het Nederlands katholicisme is de rol van Thorbecke, waarbij katholieken en liberalen gingen samenwerken en liberale vrijheden een sterke rol gingen spelen in het katholiek bewustzijn. Hierdoor konden de Nederlandse katholieken zich steeds sterker opstellen in het debat rondom het herstel der bisschoppelijke hiërarchie in pers en parlement.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation