Aanpassing van grondbeleid na de economische crisis

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-05-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De kredietcrisis van 2008 heeft wereldwijd grote gevolgen gehad voor de economie en huizenmarkten. Duidelijk werd dat de economische crisis tot het inzicht heeft geleid dat de manier waarop gemeenten voorheen hun ruimtelijk beleid voerden grote financiële risico’s met zich mee bracht. Afgevraagd kan worden in hoeverre deze zichtbaar geworden risico’s en ontwikkelingen hebben geleid tot beleidsveranderingen bij gemeenten. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen in hoeverre gemeentes hun grondbeleid bij gebiedsontwikkeling na de economische crisis hebben aangepast en te bepalen welke factoren van invloed zijn op deze aanpassing. Om dit doel te bereiken is het onderzoek in drie delen opgesplitst: Allereerst zullen de karakteristieken van gebiedsontwikkelingen voor en na de economische crisis door middel van data-analyse vergeleken worden om het gevolg van de economische crisis op de gebiedsontwikkeling in Nederland in kaart te brengen. Vervolgens zal bepaald worden in hoeverre het grondbeleid van gemeenten is aangepast na de economische crisis en tot slot zal er aan de hand van de factoren beschikbare middelen, percepties, belangen, identiteit en normen getoetst worden in hoeverre deze factoren van belang zijn bij de keuze van een gemeente om het grondbeleid aan te passen na de economische crisis.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen