Onderzoek naar de effecten van fake news en de herkenning ervan op politiek vertrouwen van nieuwsconsumenten

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-04-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek heeft als doel om de effecten van fake news op het politiek vertrouwen van nieuwsconsumenten in kaart te brengen, waarbij herkenning en de zender van het bericht meegenomen worden. Een online experiment is uitgevoerd bij 182 participanten die elk zijn blootgesteld aan een fake news- of echt nieuws tweet. Deze groepen werden nog eens opgedeeld in drie subgroepen die ieder aan een verschillende zender werden blootgesteld, namelijk een fictieve burger, een fictieve politicus en een bestaande politicus. Zowel voor als na blootstelling aan de tweet werd het politiek vertrouwen van nieuwsconsumenten bevraagd. Op deze manier is getracht te kijken naar een verandering hierin en werd dit ook onderzocht voor de verschillende experimentele condities van de zender, de mate van herkenning en het soort bericht dat werd verzonden. De resultaten laten zien dat participanten die blootgesteld worden aan fake news geen verschillend politiek vertrouwen hebben ten opzichte van participanten die blootgesteld zijn aan echt nieuws. Wat wel duidelijk wordt is dat het soort zender, namelijk een burger of politicus, directe invloed heeft op de herkenning van het bericht. Een burger wordt namelijk minder vertrouwd dan een politicus, wat resulteert in het sneller bestempelen van de berichten van een politicus als zijnde echt nieuws, ook al wordt er fake news verzonden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen