Het Nederlandse televisiereclame beeld: It’s a man’s world Een onderzoek naar stereotypering in Nederlandse Award Winning televisiereclames

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2018-06-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek is ontworpen om een completer beeld te verschaffen wat betreft de mate van stereotypering op het gebied van gender, leeftijd en etniciteit in Nederlandse Award Winning televisiereclames. Zo is er onderzocht of er een verschil zit in de mate van stereotypering op het gebied van gender, leeftijd en etniciteit tussen de Award Winning categorieën en of dit binnen en tussen de categorieën door de jaren heen verschilt. De algemene verwachting hierbij was dat in de categorie Loden Leeuw minder stereotypering aanwezig was dan in de categorie Gouden Loeki. Om dit te onderzoeken is er gebruik gemaakt van een kwantitatieve inhoudsanalyse en zijn er 246 televisiereclames van 2002 tot en met 2017 gecodeerd. Concluderend kan er worden gesteld dat de al eerder genoemde algemene verwachting in een enkeling van de onderzochte hypothesen/onderzoeksvragen opging. Zo waren er meer vrouwelijke personages en vrouwelijke voice-overs in de categorie Loden Leeuw dan in de categorie Gouden Loeki. En daarnaast werden vrouwelijke personages in de categorie Loden Leeuw vaker afgebeeld als werkend en in een publieke setting dan in de categorie Gouden Loeki. Kijkend naar de mate van stereotypering tussen en binnen de categorieën door de jaren heen, dan zat daar nauwelijks een verschil in. Hiermee kan er gesteld worden dat de mate van stereotypering door de jaren heen niet is verminderd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen