Safe in the city. The possible influences of urbanisation on the safety feeling of inhabitants of Semarang, Indonesia

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-28
Language
en
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op de mogelijke invloeden van urbanisatie op het veiligheidsgevoel onder inwoners van Semarang, Indonesië. De focus ligt op de sociale en subjectieve kant van het concept veiligheid in tegenstelling tot puur harde cijfers. Hierdoor is de manier van onderzoek doen voor deze thesis kwalitatief en is er aan de hand van interviews met zowel experts als willekeurige voorbijgangers in combinatie met observaties in de stad een beschrijving gegeven van de situatie in Semarang. Aan de hand van een aantal codeerschema’s is de bruikbare informatie uit verrichtte veldwerk geëxtraheerd. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: To which extent does urbanisation influences the safety feeling of inhabitants of Semarang, Indonesia? Door twee op elkaar lijkende wijken in de stad Semarang met vergelijken is geprobeerd de deelvragen en hiermee de uiteindelijke onderzoeksvraag te beantwoorden. De conclusie hiervan bleek dat criminaliteit die tot een vergroot gevoel van onveiligheid zou leiden niet aan de orde was. Wel bleken processen zoals een verminderde verbondenheid het onveiligheidsgevoel te vergroten en wat betreft het fysieke aspect van veiligheid, bleek de enorme hoeveelheid gebouwen leidend tot meer overstromingen ook het onveiligheidsgevoel van inwoners te vergroten.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen