Alwéér slecht nieuws: wie vertelt het de kinderen? Een onderzoek naar het effect van het type bron in negatieve

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-06-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De meeste kinderen volgen minstens een aantal keer per week het nieuws. Dit heeft als voordeel dat het de leerprestaties van kinderen verbetert, maar kan ook leiden tot negatieve emotionele reacties bij kinderen. Dit onderzoek heeft daarom getracht in kaart te brengen of verschillende typen bronnen de negatieve emotionele reacties van kinderen kunnen verminderen. De effecten van een betrokken kind en een deskundige woordvoerder als bron zijn met elkaar vergeleken. Daarin is overeenstemming van geslacht tussen de bron en de ontvanger meegenomen. Er werden 140 basisschoolkinderen tussen de 9 en 13 jaar blootgesteld aan een negatief nieuwsbericht variërend in (type) bron. Het onderzoek wijst uit dat zowel type bron als overeenstemming in geslacht geen invloed heeft op de mate waarin kinderen negatieve emoties ervaren. Het type bron had slechts gedeeltelijk invloed op de geloofwaardigheid van de bron. Een deskundige woordvoerder werd weliswaar deskundiger beoordeeld, maar niet betrouwbaarder dan een betrokken kind. Overeenstemming in geslacht had geen invloed op de geloofwaardigheid van de bron. Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen emotioneel worden door nieuws. Geruststellingsstrategieën met betrekking tot brongebruik in nieuwsberichten leiden niet tot vermindering van negatieve emoties bij kinderen. Het inzetten van bronnen als geruststellingsstrategie is geen effectief middel om negatieve emoties bij kinderen te voorkomen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen