OostvaardersWold : Over de realisatie van ‘nieuwe natuur’ in Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2012-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis is onderzoek gedaan naar het beleidsproces van het OostvaardersWold. Het OostvaardersWold zou een robuuste verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold (twee natuurgebieden in de provincie Flevoland) gaan vormen. Het zou een onderdeel worden van de Ecologische Hoofdstructuur. De Ecologische Hoofdstructuur werd aangelegd om de natuurgebieden in Nederland met elkaar en met natuurgebieden in het buitenland te verbinden. In 2006 gaf het Rijk de opdracht aan de provincie om de robuuste verbinding OostvaardersWold te realiseren. Vanaf dat moment is aan de planvorming gewerkt. In 2010 veranderde dit echter; in het regeerakkoord werd opgenomen dat de robuuste verbindingen geschrapt zouden worden. Sindsdien is de toekomst van het OostvaardersWold onzeker. Er komt niet meer voldoende geld vanuit het Rijk om deze verbindingen te realiseren. Het OostvaardersWold is niet het enige natuurproject met dit soort problemen. Zonder het geld van het Rijk is het lastiger geworden om nieuwe natuur te ontwikkelen in Nederland. Om toch nog natuur van de grond te krijgen zullen deze beleidsprocessen mogelijk op een nieuwe manier aangepakt moeten worden. Omdat het van belang is om ondanks de moeilijkheden nieuwe natuur te blijven ontwikkelen, luidt de doelstelling van het onderzoek: Bijdragen aan de realisatie van nieuwe natuur door het beleidsproces van het project ‘OostvaardersWold’ te evalueren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen