Bereikbaarheid beoordeeld op rechtvaardigheid. Een oordeel over patronen van bereikbaarheid en onbereikbaarheid in Nederlandse regio's vanuit twee rechtvaardigheidsprincipes

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
en goed niveau van bereikbaarheid is een essentieel voorwaarde voor een volwaardige deelname aan de huidige maatschappij. Daarmee kan gesteld worden dat mobiliteit een algemeen recht behoord te zijn. Dit onderzoek brengt in beeld in hoeverre het gebruik van verschillende maatstaven van rechtvaardigheid leiden tot een fundamenteel ander oordeel over de patronen van bereikbaarheid en onbereikbaarheid van Nederlandse regio's. De regio's Arnhem/Nijmegen, Rijnmond, Twente en Utrecht zijn beoordeeld vanuit verschillende principes van rechtvaardigheid en de daarbij horende maatstaven: het ‘maximale verschil van bereikbaarheid’ en ‘voldoende bereikbaarheid’. Op basis van secundaire data-analyse zijn middels kwantitatieve onderzoeksmethode resultaten verkregen. De resultaten tonen aan dat het wel degelijk uit maakt welke maatstaf van rechtvaardigheid gehanteerd wordt bij de beoordeling van bereikbaarheid en onbereikbaarheid in Nederlandse regio’s. De twee maatstaven komen ongeacht verschillende tijdsgrenzen (30 minuten en 45 minuten), ongeacht verschillende grenswaardes en bij alle onderzochte regio’s tot verschillen in de beoordeling. De keuze voor een bepaalde maatstaf van rechtvaardigheid dient zorgvuldig genomen te worden want het blijkt duidelijk consequenties op de beoordeling van de bereikbaarheid in een regio te hebben. Kernwoorden: Bereikbaarheid; Rechtvaardigheid; Nederlandse regio's
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen