Bevlogenheid als Mediator in de Relatie tussen Sociale Werkkenmerken en Werkvermogen

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze studie onderzocht de sociale werkkenmerken: steun van collega’s, steun van leidinggevenden, waardering en een transformationele leiderschapsstijl in relatie tot werkvermogen en de mediërende rol van bevlogenheid in de schoonmaakbranche. Schoonmakers hebben gemiddeld genomen een laag werkvermogen, terwijl hun werk fysiek intensief is en men tot steeds hogere leeftijd moet doorwerken. Er zijn aanwijzingen dat meer sociale werkkenmerken samengaan met een hoger werkvermogen. Dit is onderzocht met een vragenlijst bestaande uit 44 items. De vragenlijst is verspreid onder alle 857 medewerkers, uiteindelijk hebben 241 medewerkers (28,12%) de vragenlijst (gedeeltelijk) ingevuld. De vraagstelling luidde: ‘In welke mate hangen meer steun van collega’s, steun van leidinggevende, waardering en een grotere mate van transformationeel leiderschap samen met meer werkvermogen van werknemers in de schoonmaakbranche en worden deze verbanden gemedieerd door bevlogenheid?’ De resultaten laten zien dat een grotere mate van een transformationele leiderschapsstijl en meer waardering samengaan met meer bevlogenheid, dat meer waardering samengaat met een hoger werkvermogen en dat meer bevlogenheid samengaat met een hoger werkvermogen. Bevlogenheid medieert de relatie tussen transformationeel leiderschap en werkvermogen volledig en bevlogenheid medieert de relatie tussen waardering en werkvermogen gedeeltelijk. Er is geen ondersteuning gevonden voor een positieve relatie tussen steun van collega’s en werkvermogen en steun van leidinggevenden en werkvermogen. Op basis van deze bevindingen is geadviseerd een training voor transformationeel leiderschap te introduceren en op reguliere basis waardering op basis van prestatie te uiten. Trefwoorden: werkvermogen, bevlogenheid, sociale werkkenmerken
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme