Afval scheiden aan de bron; Lessen voor de succesvolle introductie van een innovatief inzamelsysteem

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-01-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat de centrale vraag centraal hoe binnen gemeenten het beleidsproces omtrent de invoering van een innovatief inzamelsysteem verloopt. Om een antwoord te vinden op deze vraag is binnen drie gemeenten onderzoek gedaan naar het beleidsproces dat vooraf is gegaan aan de invoering van een innovatief inzamelsysteem. Binnen deze drie gemeenten zijn interviews gehouden met betrokkenen en zijn beleidsdocumenten geanalyseerd. Aan de hand van deze data zijn de beleidsprocessen omtrent de invoering van een innovatief inzamelsysteem in kaart gebracht, waarbij de focus ligt op de mate van normatieve consensus tussen de betrokken actoren en de mate van cognitieve zekerheid over het te voeren beleid. Het voornaamste resultaat wat de normatieve consensus betreft, is dat een nadruk op financiele aspecten op meer draagvlak kan rekenen dan een nadruk op de duurzaamheids aspecten. Wat betreft de cognitieve zekerheid is het voornaamste resultaat dat het in een vroeg stadium betrekken van een onafhankelijk adviesbureau er toe leidt dat er geen discussie ontstaat over de uitwerking van het voorgestelde beleid. Geconcludeerd kan worden dat er een gestructureerd beleidsprobleem ontstaat wanneer een breed onderkend doel wordt gebruikt en wanneer het effect van de in te zetten middelen vooraf is onderzocht.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen