Een verfijnder meting van verstaanbaarheid van dysartrische spraak

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-12-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mensen met dysartrie hebben spraakproblemen. Daardoor zijn ze slecht verstaanbaar en hebben ze spraaktherapie nodig. Om het effect van spraaktherapie te meten moeten verstaanbaarheidstesten uitgevoerd worden. Bij verstaanbaarheidstesten moet het onderliggende probleem van de bepaalde spreker naar voren komen, om een gedetailleerd beeld van het feitelijke verstaanbaarheidsprobleem te krijgen. Tot nu toe bestaan er slechts weinig gedetailleerde methodes en de methodes die bestaan zijn vaak (nog) niet toegankelijk voor de Nederlandse taal. In het huidige onderzoek werd de spraakverstaanbaarheid van mensen met dysartrie aan de hand van bestaande data van het EST-onderzoek (E-learning based Speech Therapy) op een verfijnder wijze gemeten. Daarbij werd het oplijnprogramma ADAPT (Algorithm for Dynamic Alignment of Phonetic Transcriptions) gebruikt om scoringen te maken van 1490 getranscribeerde uitingen in de ! vorm van semantisch onvoorspelbare zinnen (SUS-zinnen) op foneemniveau en grafeemniveau. Aansluitend werden deze scoringen met een al bestaande scoring op woordniveau vergeleken. Resultaten laten zien dat scoringen op sub-woordniveau de verstaanbaarheid van dysartrische spraak gedetailleerd kunnen meten. Verder worden door deze verfijndere meting precieze inzichten in het articulatieprobleem van de bepaalde sprekers mogelijk.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren