Initiatief, participeren en faciliteren. Een onderzoek naar de verhouding tussen de participatieladder, de vier perspectieven op overheidssturing en de Omgevingswet in de regenboogbuurt in Almere en de ST. Annastraat in Nijmegen.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-06-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt gekeken naar welke lessen er worden geleerd over de mogelijkheden om de overheidsparticipatieladder van de Raad van het Openbaar Bestuur (2012) en de vier perspectieven van overheidssturing van Van der Steen et al. (2014) te combineren. Tevens wordt er onderzocht hoe theorieën zich tot de drie centrale aspecten uit de Omgevingswet verhouden. Deze centrale aspecten zijn initiatief, participatie en een faciliterende rol van gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van twee klimaatadaptieve projecten als casussen die verdeeld zijn in verschillende projectfasen. De eerste casus is de Regenboogbuurt in de gemeente Almere, waar een klimaatadaptief project plaatsvindt naar aanleiding van bodemdaling. De tweede casus is de St. Annastraat. Hier vindt ook een project plaats naar aanleiding van de aanleg van een snelfietsroute en waar tegelijkertijd klimaatadaptieve maatregelen zijn getroffen. De data van dit onderzoek is verkregen door middel van wetenschappelijke literatuur, beleidsdocumenten en semigestructureerde interviews met betrokken partijen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen