Invloed van modaliteit op moreel redeneren bij tweetalige volwassenen met een hoge taalvaardigheid

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-01-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de huidige internationale gemeenschap worden mensen niet alleen meer in hun moedertaal met morele dilemma’s geconfronteerd maar ook in andere talen. Uit vorig onderzoek blijk dat verschillende factoren van invloed kunnen zijn op het nemen van morele beslissingen. Zo beïnvloedt de taal waarin een moreel dilemma wordt aangeboden de keuze (Costa et al., 2014). Dit wordt het Foreign Language Effect (FLE) genoemd, omdat participanten in hun moedertaal vaker een deontologische keuze en in een vreemde taal vaker een utilitaristische keuze maken. In het huidige onderzoek wordt de robuustheid van het FLE onderzocht. De morele dilemma’s worden zowel in gesproken vorm (auditief) als in geschreven vorm (visueel) aan de participanten aangeboden in hun moedertaal Nederlands en in hun vreemde taal Engels. De vraagstelling is: In hoeverre is de manier van aanbieden van de stimuli (auditief versus visueel) van invloed op het nemen van morele beslissingen in de moedertaal (Nederlands) en in de vreemde taal (Engels) door sequentiële tweetalige volwassenen? De resultaten lieten een significant hoofdeffect van Modaliteit en Conditie zien. Participanten kozen vaker voor een utilitaristische oplossing bij de auditief aangeboden dilemma’s en bij dilemma’s die in het Engels werden aangeboden. Deze bevindingen laten zien dat het FLE ook bij participanten met een hoge taalvaardigheid kan optreden en dat de manier van aanbieden van de stimuli van invloed is op het FLE. Vervolgonderzoek is nodig om verder uit te zoeken in hoeverre de manier van aanbieden het FLE beïnvloedt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren