Duurzaamheidsambities in groen-blauwe infrastructuur

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-06-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt onderzocht wat het resultaat is van de verschillende overheidsbenaderingen, in combinatie met types burgerparticipatie, op de omvang van de duurzaamheidsambities. Ook wordt bekeken of deze relatie mogelijk wordt beïnvloedt door het type gebiedsontwikkeling. Dit onderzoek is tot stand gekomen vanuit de vraag voor een vergelijkend onderzoek van een van de casussen; de Emmerik. Voor de uitvoering is gekozen voor een casestudy, via een documentenanalyse en diepte-interviews. Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken in hoeverre het type ontwikkeling, de gekozen samenwerkingsvorm en de omvang van de ambities elkaar kunnen versterken of in de weg staan. Uit het onderzoek blijkt dat de omvang van de duurzaamheidsambities positief wordt beïnvloed door een meer ondersteunende in plaats van een controlerende overheid. Het effect van het type gebiedsontwikkeling op deze relatie dient nog nader te worden onderzocht.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen