De persuasieve kracht van zintuiglijke beschrijvingen: Een experimenteel onderzoek naar de invloed van zintuiglijke beschrijvingen op mentale representatie, gedragsintentie, eigen effectiviteit en attitude in de bewegingscontext.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-02-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is onderzoek gedaan naar het effect van het toevoegen van zintuiglijke beschrijvingen in narratieven in de bewegingscontext. Hierbij is gekeken naar het effect op mentale representatie, eigen effectiviteit, attitude en gedragsintentie van de lezer en werd er onderscheid gemaakt tussen de modaliteit van de narratieven (multimodaal, unimodaal of nonmodaal). Er werd verwacht dat narratieven met modale zintuiglijke beschrijvingen zouden leiden tot betere mentale representatie, hogere gedragsintentie, hogere eigen effectiviteit en positievere attitude en dat multimodale beschrijvingen zouden leiden tot meer effect op de afhankelijke variabelen. De hypotheses zijn getest in een tussenproefpersoon design met als factor Zintuiglijkheid op drie niveaus onder 189 participanten. De resultaten lieten zien dat de mentale representatie beter was bij participanten die in de multimodale conditie waren ingedeeld; er werd geen effect gevonden op de overige afhankelijke variabelen. In dit onderzoek is bewijs gevonden voor het feit dat er door het toevoegen van zintuiglijke beschrijvingen in een narratief kan worden ingespeeld op de zintuigen van de lezer.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren