Middeleeuwse verhalen voor moderne lezers: Een experimenteel onderzoek naar het effect van presentatiewijze (Middelnederlands, Nederlands, Middelnederlands met een Nederlandse vertaling in de kantlijn) op de narratieve betrokkenheid van middelbare scholieren bij Middelnederlandse literatuur.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2019-08-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er was nog niet eerder onderzoek gedaan of de verschillende presentatievormen waarin Middelnederlandse letterkunde wordt aangeboden aan scholieren, invloed hebben op de narratieve betrokkenheid bij het verhaal. Om dit te kunnen onderzoeken werden in deze studie drie verschillende presentatiewijze gemanipuleerd, namelijk een Middelnederlandse versie, een modern Nederlandse versie en een Middelnederlandse versie met Nederlands in de kantlijn. Aan het onderzoek deden 95 vwo-leerlingen mee van de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud. Zij lazen ieder twee tekstfragmenten uit Walewein ende Keye en vulden een schriftelijke vragenlijst in die moest meten in hoeverre zij narratief betrokken waren bij het verhaal in termen van transportatie, leesplezier, identificatie, narratief begrip en aandachtfocus. Uit de resultaten bleek dat lezers van een Middelnederlandse versie minder betrokken waren bij het verhaal terwijl lezers van een Nederlandse versie of een Middelnederlandse versie met Nederlands in de kantlijn, juist een hogere mate van betrokkenheid hadden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren