Spraakaudiometrie via lucht- en beengeleiding.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-07-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Voor het diagnosticeren van gehoorproblemen kan gebruik gemaakt worden van spraakaudiometrie, gemeten via beengeleiding. In het Radboudumc wordt vanwege instellingen van de audiometers een correctie van 12 dB opgeteld bij metingen van spraakaudiometrie via beengeleiding. Deze correctie is echter nog niet wetenschappelijk aangetoond. Daarom werd in deze studie een vergelijking gemaakt tussen de spraakaudiometrische curves van 26 normaalhorende jongvolwassenen, gemeten via lucht- en beengeleiding. Daarbij werd gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde NVA-lijsten. Bij alle spraakaudiometrische metingen werden het maximaal spraakverstaan (maximum phoneme score, MPS), het 50%-punt (speech reception threshold, SRT) en de helling op het SRT-niveau in kaart gebracht. De beengeleidingsmetingen werden uitgevoerd in verschillende condities: ongemaskeerd (n= 9), gemaskeerd (n= 11) en zowel ongemaskeerd als gemaskeerd (n= 6). Linear regression models van ongemaskeerde en gemaskeerde beengeleiding lieten een significant steilere helling op het SRT-niveau zien voor het verstaan van spraak via ongemaskeerde beengeleiding, maar dit verschil (0.32 %/dB) heeft geen klinisch diagnostische impact. Linear mixed models vergeleken binnen participanten de SRT voor lucht- en beengeleiding. Daaruit bleek dat de SRT verkregen via luchtgeleiding significant lager (1.67 – 2.06 dB) was dan de SRT gevonden via beengeleiding (zowel ongemaskeerd als gemaskeerd). Aanvullend verschilden de MPS en de helling op het SRT-niveau niet significant tussen lucht- en beengeleidingsmetingen. Aan de hand van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat een correctie van 10.33 dB bij ongemaskeerde beengeleiding en een correctie van 9.94 dB bij gemaskeerde beengeleiding geïmplementeerd zou moeten worden wanneer spraakaudiometrie via beengeleiding wordt uitgevoerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren