Wearables in het medisch consult. Gevolgen van het meenemen van data uit commerciële wearables voor de communicatie tussen patiënt en zorgverlener.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-01-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het gebruik van wearables in Nederland neemt toe, en daarmee ook de verwachtingen van patiënten dat data die zij met deze wearables genereren wordt gebruikt in hun persoonlijk zorgtraject. Zorgverleners zijn echter nog terughoudend in het gebruik van deze data in het zorgtraject en roepen op tot een wetenschappelijke onderbouwing van het nut hiervan. Verwacht wordt dat het verschil in verwachtingen over het gebruiken van de data uit wearables gevolgen heeft voor de communicatie tussen patiënt en zorgverlener. Het huidige onderzoek droeg bij aan begrip over deze gevolgen door te focussen op hartslagdata uit wearables en het contact tussen patiënt en huisarts, met als onderzoeksvraag: “Kunnen patiënten en huisartsen hun communicatieve doelen behalen, wanneer hartslagdata uit een commerciële wearable wordt meegenomen naar het consult?”. Dertien kwalitatieve interviews met patiënten en huisartsen boden een exploratieve kijk op dit fenomeen. Een analyse aan de hand van veertien communicatieve doelen bracht vervolgens gevolgen van het fenomeen voor vijf van deze doelen naar voren. Het meenemen van hartslagdata in een consult met de huisarts zorgde voor een betere informatie-uitwisseling tussen beide partijen (doelen 3 en 10), een betere diagnose (doel 8), tevredenheid bij de patiënt (doel 6) en een betere emotionele steun vanuit de huisarts (doel 9). In uitzonderingssituaties werd echter het tegenovergestelde bereikt en enkele zaken fungeerden als moderator van hiervan. Een kwantitatieve en kwalitatieve toetsing van de exploratieve bevindingen van dit onderzoek is gewenst, zodat implicaties voor de beroepspraktijk worden onderscheiden en mogelijk een verbetering van de communicatie in de zorg wordt gerealiseerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren