Minder werkdruk door meer regelmogelijkheden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2024-04-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De thesis is kwalitatief diagnostisch van opzet waarbij de invloed van organisatiestructuur op werkdruk bij het functiegebied sociaal beheer binnen woningcorporatie Havensteder is onderzocht. De probleemstelling luidt als volgt: in welke mate heeft organisatiestructuur invloed op werkdruk bij het functiegebied sociaal beheer bij Havensteder. Van werkdruk is sprake wanneer medewerkers tijdens de uitvoering van hun werk geconfronteerd worden met verstoringen of regelproblemen terwijl ze niet over de organisatorische regelmogelijkheden beschikken om die verstoringen structureel op te lossen. De organisatiestructuur, de structuur van de arbeidsverdeling, geeft aan hoe het werk wordt georganiseerd. Deze verdeling van arbeid heeft invloed op werkdruk. Met behulp van de acht structuurparameters van De Sitter (2000) is de invloed van organisatiestructuur op werkdruk onderzocht. Bij alle structuurparameters zijn verschillen in de arbeidsverdeling gevonden tussen de gewenste en feitelijke situatie in relatie tot werkdruk. De analyse heeft geleid tot conclusies en aanbevelingen voor Havensteder.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen