Ontwikkeling van Sociale en Communicatieve Vaardigheden bij Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis tijdens Pivotal Response Treatment met of zonder Inzet van een Robot

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2018-02-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Met het huidige onderzoek werd de vraag gesteld: Wat is het effect van PRT, met en zonder inzet van een robot, op de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden van kinderen met ASS, zowel binnen als buiten de behandelcontext? Er werd een positief effect van PRT op de sociale en communicatieve vaardigheden verwacht, zowel binnen als buiten de behandelcontext, met een groter effect voor de PRT met robot. De deelnemers van het onderzoek waren kinderen van 3-8 jaar met ASS (n=41) die door middel van loting werden toegewezen aan PRT behandeling of PRT met robot behandeling. De sociale en communicatieve vaardigheden werden voor, tijdens en na de behandeling gemeten aan de hand van vragenlijsten en observaties. De resultaten lieten zien dat de behandeling zorgde voor een verbetering op de sociale communicatieve vaardigheden binnen en buiten de behandelcontext. Er was hierbij geen verschil tussen de PRT en PRT met robot groep. Het feit dat er voor weinig individuele factoren is gecorrigeerd, is een verklaring en tevens beperking van dit onderzoek.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme