Meten is weten: maar is alles meetbaar? Een casestudie naar de wijze van effectiviteitsmeting en kwaliteitsbeoordeling van de Nederlandse inlichtingenbijdrage aan de MINUSMA-missie

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2023-08-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vanwege het belang van inlichtingen in de besluitvorming is de waarde van informatie in de militaire context al jarenlang een belangrijk onderwerp voor onderzoek. Ondanks het belang van inlichtingen, is er tot op heiden weinig geschreven over hoe men de prestaties van inlichtingenorganisaties meet. Om dit te onderzoeken is in opdracht van de Nederlandse Defensie Academie een enkelvoudige casestudie naar de Nederlandse inlichtingenbijdrage aan de MINUSMA-missie in Mali uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is een kennisbijdrage leveren aan de theorie en de praktijk omtrent de wijze waarop effectiviteit en kwaliteit tot stand kwam, en op basis van welke indicatoren de prestaties beoordeeld werden. Ondanks het belang van inlichtingen, is er tot op heiden weinig geschreven over hoe men de prestaties van inlichtingenorganisaties meet. Aangezien er geen sprake is van een sterke theoretische verwachting, zijn op basis van deze theoretische verkenning dimensies onderscheiden. Deze dimensies kunnen als sensitizing concepts helpen bij het begrijpen van het proces van effectiviteitsmeting en de kwaliteitsbeoordeling van de Nederlandse inlichtingenbijdrage. Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt de kwaliteit van een inlichtingenbijdrage niet eenduidig te conceptualiseren en moeten vraagtekens worden gezet bij de gedachte dat alles meetbaar is.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen