Het 'gouden' samenspel. Een onderzoek naar het samenspel tussen politie en bestuur voorafgaand aan de inzet van de Mobiele Eenheid bij demonstraties

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-02-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Escalaties van demonstraties roepen veel vragen op over de rol die de Mobiele Eenheid speelt in het de-escaleren van deze situaties. Bij een effectieve inzet van de Mobiele Eenheid staan vier principes centraal, namelijk informeren, faciliteren, communiceren en differentiëren. Uit de resultaten van deze thesis kan er geleerd worden wat er in de voorfase, met name in het samenspel tussen politie en bestuur, nodig is om de Mobiele Eenheid optimaal in positie te kunnen plaatsen om escalaties bij demonstraties te voorkomen. De volgende vraag staat hierbij centraal: “Welke factoren in het samenspel tussen politie en bestuur zijn van invloed op de effectiviteit van de inzet van de Mobiele Eenheid?”. Binnen dit samenspel zijn het besluitvormingsproces en de besturingsrelatie bepalend voor de invloed die het samenspel heeft op een effectieve inzet. Een goede informatievoorziening, duidelijkheid over langetermijndoelstellingen, passende organisationele standaarden en een focus op het collectief belang zijn cruciale factoren die een positief effect op het besluitvormingsproces hebben om te komen tot een effectieve inzet. Wat betreft de besturingsrelatie hebben de factoren informatieasymmetrie en conflicterende belangen een negatief effect en is zelfstandigheid een factor die een positief effect heeft.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen