De Relatie tussen HR-praktijken, Autonomie, Leeftijd, Bedrijfsgrootte en Duurzame Inzetbaarheid in de Mobiliteitsbranche

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2021-07-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor organisaties. Uit de literatuur blijkt dat zowel HR-praktijken (implementatie en waargenomen effectiviteit), autonomie en leeftijd gerelateerd zijn aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In dit onderzoek wordt tevens gekeken naar wat het modererende effect van bedrijfsgrootte is. Respondenten waren werknemers in verschillende functies van bedrijven in de mobiliteitsbranche. Middels een online vragenlijst werden de variabelen uitgevraagd. De resultaten toonden een significant positief hoofdeffect van autonomie op vakkennis en -vaardigheden, motivatie en commitment en werk-privé balans. Tevens werd er een significant positief hoofdeffect van waargenomen effectiviteit van HR-maatregelen op motivatie en commitment, en van bedrijfsgrootte op werk-privé balans gevonden. Met name de autonomie lijkt een belangrijke factor bij het bepalen van de duurzame inzetbaarheid. (Longitudinaal) vervolgonderzoek is nodig om meer verbanden te trekken en het wetenschappelijk debat omtrent duurzame inzetbaarheid te verbreden. Keywords: duurzame inzetbaarheid, HR-praktijken, autonomie, leeftijd, mobiliteit
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme