Evaluatie Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2014-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Om problemen met betrekking tot klimaatverandering te beperken, is een transitie nodig. Het Rijk kan hier mogelijk aan bijdragen door lokale initiatieven te faciliteren. Het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (voortaan IKS) is hierop gericht. Het IKS is door het toenmalig Ministerie van VROM opgezet. Het IKS beoogt innovaties uit te lokken door lokale overheden maatschappelijke initiatieven te laten ondersteunen. Het programma faciliteert participerende gemeenten om innovatieve experimentele projecten uit te laten voeren door lokale partijen de transitie naar een klimaatneutrale stad met 30 jaar te versnellen, zodat deelnemende steden deze doelstelling in 2050 kunnen bereiken. Er zijn acht proefprojecten gehonoreerd en deze staan centraal in het IKS. Met behulp van deze projecten kan er geleerd worden en de opgedane kennis wordt verspreid naar andere gemeenten en partijen. In 2013 worden de meeste IKS projecten afgerond en geeft het IKS concrete resultaten. Voor het optimaal benutten van de opgedane procesmatige kennis in het IKS is een evaluatie wenselijk. Het ministerie van IenM heeft verzocht het IKS te evalueren. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag: In hoeverre heeft het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden de doelstellingen succesvol gehaald en wat kan er van de proefprojecten geleerd worden?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen