A je to Buur! Een onderzoek naar de sociale cohesie onder bewoners van privaat beheerde woondomeinen

Keywords
Thumbnail Image
Date
2011-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is als doel gesteld om inzicht te verkrijgen in hoeverre privaat beheerde woondomeinen een bijdrage leveren aan sociale cohesie op wijkniveau. Deze doelstelling werd bereikt door de sociale cohesie onder bewoners van een vijftal privaat beheerde woondomeinen gelegen in Vinex-wijken te vergelijken met de sociale cohesie van de rest van de wijkbewoners. De centrale vraagstelling luidde: In hoeverre beïnvloedt het aspect privaat beheer van een woondomein de mate van sociale cohesie onder bewoners?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen