Timmert Joost eerder een keukenkast dan Loes?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie is onderzocht in hoeverre de verdeling van gender en etniciteit van voornamen in het Nederlands als tweede taal (NT2) boek Nederlands voor Anderstaligen overeenkwam met de verdeling van gender en etniciteit in Nederlands lesboeken (L1) en in hoeverre deze verdeling representatief was voor de Nederlandse samenleving. Het percentage allochtone voornamen in het NT2-boek was significant lager dan in het L1-lesmateriaal en de Nederlandse samenleving. Daarnaast bleek dat in het NT2-boek significant meer mannen voorkwamen dan in de Nederlandse samenleving. Bovendien is aan de hand van een beoordelingstaak gebleken dat er genderstereotypes in het NT2-boek voorkwamen. Activiteiten en eigenschappen die door participanten als stereotiep mannelijk beoordeeld werden kwamen in het NT2-boek vaker met mannelijke dan vrouwelijke voornamen voor en vice versa. Ik adviseer auteurs en uitgevers van NT2-boeken om bewust(er) om te gaan met het kiezen van mannelijke, vrouwelijke, allochtone of autochtone voornamen in voorbeeldzinnen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren