From Involvement to Influence : A research on highly-educated sub-Saharan African migrants living in the Netherlands

dc.contributor.advisorWalle, J.M. van de
dc.contributor.authorSmeets, Anneke
dc.date.issued2011-11
dc.description.abstractDeze Master thesis is uitgevoerd als onderdeel van de Masterspecialisatie ‘Globalisaiton, Migration and Development’ en tevens het eindproduct van een onderzoeksstage bij COS Gelderland, Centrum voor Internationale Samenwerking. Het besef dat migranten een serieuze speler zijn binnen ontwikkelingssamenwerking waar rekening mee moet worden gehouden, is de laatste jaren sterk gegroeid. Hun geldelijke overmakingen naar landen van herkomst overstijgen de het bedrag aan ODA (Offical Development Assistance) en hun betrokkenheid in transnationale netwerken verschaft hen toegang die traditionele actoren binnen de sector niet hebben. Talloze onderzoeken zijn gewijd aan het thema migratie en ontwikkeling, maar vaak ontbreekt het perspectief van de migrant. Precies dat perspectief staat centraal in dit onderzoek: wat is de visie van de migrant op zijn of haar rol in en betekenis voor ontwikkelingssamenwerking en wat betekent betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking voor de migrant? De doelgroep van dit onderzoek betreft hoger opgeleide migranten uit sub-Sahara Afrika. Over deze doelgroep is nauwelijks informatie beschikbaar, terwijl het aantal migranten uit sub-Sahara Afrika toeneemt. Hun hoge opleiding betekent dat deze migranten intellectueel kapitaal met zich meebrengen naar Nederland wat hen tot een veelbelovende groep migranten maakt. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: hoe ziet de maatschappelijke positie van hoogopgeleide migranten uit sub-Sahara Afrika in hun land van aankomst er uit en hoe wordt hun intellectueel kapitaal ingezet voor de ontwikkeling van landen van herkomst? Het doel van dit onderzoek was tweeledig: enerzijds beoogde het deze onderbelichte groep migranten zichtbaar te maken. Daarnaast had het onderzoek tot doel een eerste inzicht te verschaffen in de relatie tussen de maatschappelijke positie van de migranten hier en hun betrokkenheid bij landen van herkomst daar. Het hart van dit kwalitatieve onderzoek werd gevormd door case studies. Door middel van semigestructureerde diepte-interviews werden de verhalen van twaalf migranten opgetekend en geanalyseerd. Daarnaast is er gesproken met vertegenwoordigers van vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, te weten Cordaid, ICCO/Kerk in actie, Oxfam Novib en Wilde Ganzen, om zo het verhaal van de migranten in een breder perspectief te plaatsen.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2970
dc.language.isoenen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationGlobalization, Migration and Developmenten_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Human Geographyen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleFrom Involvement to Influence : A research on highly-educated sub-Saharan African migrants living in the Netherlandsen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2011 Smeets.pdf
Size:
1.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format