Voorspellers van Bevlogenheid in een Profit Organisatie De Relatie tussen Werkeisen, Energiebronnen, Doeloriëntatie en Bevlogenheid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vanuit Greenhouse ontstond de vraag welke factoren samenhangen met bevlogenheid. Eerder onderzoek toont aan dat bevlogenheid samen hangt met minder gezondheidsproblemen, minder ziekteverzuim en verbeterd presteren van werknemers. Met een online vragenlijst bij 66 werknemers heb ik de relatie tussen werkeisen, energiebronnen, doeloriëntatie en bevlogenheid onderzocht. Hoewel ik op basis van de literatuur een negatieve relatie verwachtte tussen werkeisen en bevlogenheid en een positieve relatie tussen energiebronnen en bevlogenheid, vond ik geen significante resultaten. Daarnaast vond ik eveneens geen bevestiging voor de modererende rol van leerdoeloriëntatie en prestatievermijd-doeloriëntatie op de relatie tussen werkeisen en bevlogenheid. Mogelijk biedt de situatie waarin de vragenlijst is afgenomen, namelijk tijdens de coronacrisis, een verklaring voor de niet-significante relatie tussen werkeisen-bevlogenheid en energiebronnen-bevlogenheid. Ten tijde van economische onzekerheid, groeit de baanonzekerheid onder werknemers. Baanonzekerheid wordt gezien als een stressor die negatieve gevolgen heeft voor de ervaren bevlogenheid. Ook is wellicht de rol van doeloriëntatie op de beoordeling van werkeisen uitvergroot en spelen ook andere persoonskenmerken, zoals zelfeffectiviteit via leiderschap, een rol in de beoordeling van werkkenmerken. Om werknemers in tijde van onzekerheid en crisis toch bevlogen te houden, wordt organisaties aangeraden te focussen op interventies die gericht zijn op energiebronnen, zoals transformationele leiderschapstrainingen en job-crafting. Sleutelwoorden: bevlogenheid, JD-R model, doeloriëntatie, werkeisen, energiebronnen
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme