Transformatie kantoorpanden : Een onderzoek naar gunstige factoren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-08-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Nederland staat fysiek 6.795.000 miljoen m² kantoorruimte, ofwel 14% van de totale voorraad leeg. Het kantorenaanbod, dat wil zeggen de kantoorruimte die voor de verhuur of verkoop beschikbaar is, is maar liefst 7.561.000 miljoen m² (DTZ Zadelhoff, 2012, p. 3). Dat is 15,5% van de totale voorraad. Een structureel leegstaand pand brengt een aantal nadelen met zich mee. Zo zien gemeenten en omwonenden de leegstaande panden en diens omgeving verloederen en verslechtert leegstand het vestigingsklimaat in een gebied dat met veel leegstand kampt (Louw et. al., 2009, p. 142). Daarnaast lopen kantooreigenaren, veelal beleggers, inkomsten mis omdat ze niet langer huur ontvangen terwijl belastinggelden en onderhoudskosten doorgaan. Tevens zijn ze door de lage vraag genoodzaakt de huurprijs te verlagen en zien zij hun pand in waarde dalen doordat het risico dat het pand leeg blijft alsmaar oploopt en door de werking van de zogenaamde varkenscyclus die ook op kantoorpanden van toepassing is (Brouwer, 1994, p. 29). Bij de grote institutionele beleggers raakt dat niet alleen hun portemonnee, maar ook dat van de aandeelhouders zoals pensioenfondsen en banken, dus tenslotte de Nederlandse burger. Een van de manieren om kantoren aan de leegstand te onttrekken is door panden te transformeren, ofwel te herbestemmen. Dit wordt nu nog slechts mondjesmaat gedaan. Dat komt mede omdat er enorm op de waarde van het pand moet worden afgeboekt om transformatie mogelijk te maken. Hierdoor is transformeren financieel niet erg aantrekkelijk. Gezien de noodzaak van het anticiperen op de leegstand op de kantorenmarkt heeft dit geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Welke factoren spelen een rol bij de keuze om te investeren in de transformatie van kantoorpanden?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen