“Internal branding is echt een essentiële stap bij walk the talk”

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze kwalitatieve case study is onderzocht hoe interdisciplinaire communicatie internal branding kan bevorderen en in hoeverre er sprake is van een gedeelde perceptie tussen disciplines in de supply chain. Het gezamenlijke eigenaarschap van internal branding ligt bij het Management, Corporate Communicatie, Human Resource Management en Marketing. In het onderzoek werd verwacht dat disciplines internal branding enkel vanuit hun eigen vakgebied benaderen. Een gedeelde perceptie op het gemeenschappelijk belang van de organisatie zorgt ervoor dat de interne communicatie beter op elkaar afgestemd kan worden. Het afstemmen van de interne communicatie verkleint de kans op miscommunicatie en versterkt de verbinding tussen medewerkers. Interdisciplinaire communicatie kan als middel dienen om tot een gedeelde perceptie tussen disciplines te komen, wat kan leiden tot een succesvolle inzet van internal branding in organisaties. Het onderzoek werd uitgevoerd onder tien medewerkers van een Nederlandse Zuivelcoöperatie door middel van semigestructureerde diepte-interviews. Uit de resultaten blijkt dat internal branding niet afzonderlijk door disciplines kan worden gerealiseerd of zonder afstemming met medewerkers van de productielocaties. Hierbij spelen medewerkers van het Management, Interne Communicatie en Human Resource Management een leidende rol. Aangezien disciplines over hun eigen opdracht en positie in het internal branding proces beschikken, is tweezijdige communicatie tussen disciplines belangrijk. Het erkennen van elkaars verantwoordelijkheden en afstemmen van de communicatie op de behoeftes van medewerkers, zorgt ervoor dat disciplines in hun kracht worden gezet. Wanneer de verschillen tussen disciplines als uitgangspunt worden genomen om de interne communicatie af te stemmen, zorgt het ervoor dat internal branding kan floreren binnen de organisatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren