Publieke opinie over Spaansche griep in Rotterdamse kranten in 1918.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie is de publieke opinie omtrent de Spaanse griep in de Rotterdamse kranten Nieuwe Rotterdamsche Courant, Rotterdamsch Nieuwsblad en De Maasbode in 1918 onderzocht. In het eerste hoofdstuk wordt een historische context van de Spaanse griep geschetst en de genomen maatregelen tegen de verspreiding ervan besproken worden. Vervolgens worden in het tweede hoofdstuk de krantenartikelen van 1918 besproken en wordt er onderzocht of hier een publieke opinie in verwerkt werd. In het derde en laatste hoofdstuk wordt gezocht naar een verklaring voor de mate van het publieke debat omtrent Spaanse griep in de pers in 1918.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren