Het verschil in strategiegebruik tussen een DOMC-toets en een standaard meerkeuzetoets bij NT2-leerders.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-01-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In taaltoetsen kan construct-irrelevante variantie voorkomen door ongewenst strategiegebruik van de kandidaat. De kandidaat doorloopt dan niet de beoogde processen bij het beantwoorden van een vraag. De discrete option multiple choice (DOMC) vraag biedt hier mogelijk een oplossing voor. Dit type vraag, waarbij de antwoordopties sequentieel worden getoond, lijkt in eerdere onderzoeken ongewenst strategiegebruik te verminderen ten opzichte van de standaard meerkeuzevraag. In de huidige studie werd dit onderzocht in de context van een luistertoets voor tweedetaalleerders van het Nederlands. De vraag die centraal stond, was: ‘Hoe verschillen de strategieën die kandidaten inzetten in een DOMC-toets van de strategieën die kandidaten inzetten in een standaard meerkeuzetoets?’ Om deze vraag te beantwoorden werd een luistertoets met een vragenlijst over het strategiegebruik van de kandidaat uitgezet. In totaal maakten 45 tweedetaalleerders een van de twee versies van de toets. Enkelen van hen namen deel aan een hardopdenkprotocol. Er bleken met name veel overeenkomsten in strategiegebruik tussen de twee condities te zijn. Taalleerderstrategieën werden in beide condities het minst ingezet. Desondanks bleek uit de kwalitatieve analyse van het strategiegebruik dat er voornamelijk construct-relevant gedrag vertoond werd. Er waren echter ook aanwijzingen voor verschillen in strategiegebruik: de proefpersonen die de standaard meerkeuzetoets maakten, gebruikten het proces van eliminatie vaker en proefpersonen in de DOMC-conditie gaven aan het moeilijker te vinden om het goede antwoord te gokken. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de DOMC-vraag, waardoor er nog veel vragen onbeantwoord zijn. Hoewel uit de huidige studie geen grote voordelen van het DOMC-format bleken, was dat in andere onderzoeken wel het geval. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken of en in welke gevallen het DOMC-format valide ingezet kan worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren