De invloed van positief versus negatief taalgebruik in arts-patiëntcommunicatie

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit verschillend onderzoek blijkt dat de manier waarop een huisarts communiceert invloed heeft op patiëntuitkomsten. Daarnaast heeft taalgebruik, de exacte woordkeuze, van een arts effecten op voorspellers van gezondheid. Het is nog onduidelijk of negatief of positief taalgebruik in combinatie met affirmaties en negaties hier tevens invloed op hebben. De studie richt zich op patiënten met aspecifieke lagerugpijn. Met dit onderzoek zal de invloed van positief versus negatief taalgebruik in dokter-patiëntcommunicatie bij analoge patiënten met aspecifieke lagerugpijn worden onderzocht op voorspellers van patiëntuitkomsten, zoals intentie tot therapietrouw, bewegingsangst en verwachting op het herstel. Dit met als doel om huisartsen kennis te verstrekken over de invloed van taalgebruik in arts-patiëntcommunicatie. 115 analoge patiënten zagen een video met een consult tussen een arts en patiënt met aspecifieke lagerugpijn. Zij zagen een video met positief of negatief taalgebruik. Vervolgens vulden zij een vragenlijst in met vragen over: de intentie tot therapietrouw, bewegingsangst, verwachting van het herstel en de evaluatie van het bericht. Andere vragen betroffen demografische aspecten en controle variabelen zoals het inlevingsvermogen in de video. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen positief en negatief taalgebruik. De huidige studie kan daarom geen advies geven over welk type taalgebruik een arts het best kan inzetten om patiëntuitkomsten te bevorderen. Wel is er een verschil gevonden tussen voor en na het zien van de video bij verwachtingen van de controle over de klachten en de verwachtingen van de duur van de klachten. De verwachtingen namen toe na het zien van de video en hierbij maakte het niet uit welk type taalgebruik de huisarts gebruikte. Het is onduidelijk of beide typen taalgebruik invloed hadden of dat het zien van de video zelf al invloed kan hebben op deze patiëntuitkomsten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren