Lokale Lijsten: kleine partijen met grote invloed? Onderzoek naar de verschillen in attitude tussen lokale lijsten en lokale partijen en de doorwerking van deze attitude op de prestatieafspraken tussen woningcorporaties en gemeenten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
“Lokale lijsten: kleine partijen met grote invloed?” is een onderzoek naar de verschillen tussen lokale politieke partijen met (lokale partijen) en zonder nationale binding (lokale lijsten), en hoe deze verschillen doorwerken op de prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporaties. De aanleiding van dit onderzoek is de in de jaren ‘80 ingezette decentralisatie van de volkshuisvesting. De verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting is van het Rijk verschoven naar de gemeenten. Daarnaast is de opkomst van de lokale lijsten sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 aanleiding geweest. De verschillen tussen lokale partijen en lokale lijsten zijn eerst verkend aan de hand van de public choice theory en de literatuur. Omdat uit eerder onderzoek blijkt dat de positie op het links-rechts spectrum een sterkere invloed heeft op de verschillen tussen lokale lijsten en partijen, is aan de hand van een enquête eerst de positie van de partijen en lijsten op het links-rechts spectrum bepaald. Om de verschillen te tussen lokale lijsten en partijen te onderzoeken zijn 6 casussen geselecteerd waarbij de lokale lijsten en partijen een vergelijkbare positie op het politieke spectrum innemen. Vanuit de casestudy, maar deels ook vanuit de enquête, zijn stellingen uit de literatuur en theorie zowel bevestigd als ontkracht. Op grond van de resultaten van dit onderzoek dient het traditionele beeld van de lokale lijst als onprofessionele one-issue partij bijgesteld te worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen