De moestuin als barricade : Duurzame jongvolwassenen in Nijmegen en omgeving

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterthesis worden jongvolwassenen in Nijmegen en omgeving geïnterviewd voor wie duurzaamheid belangrijk is. In de interviews komen drie aspecten van duurzaamheidsbeleving aan de orde; vorm, organisatie en wereldvisie. De (22) diepte-interviews van anderhalf uur zijn opgezet volgens het model van ‘the long interview’ van McCracken (1988). Uit de interviews blijkt dat duurzaamheid wordt vormgegeven binnen de persoonlijke leefsfeer. Binnen de persoonlijke leefsfeer ligt de nadruk op een duurzaam consumptiepatroon. De nadruk binnen het duurzaam consumptiepatroon ligt op biologisch, lokaal voedsel. Populair onderdeel van dit patroon is het tuinieren en het zelf telen van voedsel. De formele organisatiegraad van de respondenten is laag. De mate van scepsis jegens officiële organisaties is hoog. Geen enkele respondent is actief bij een traditionele milieuorganisatie. Respondenten beleven duurzaamheid samen met gelijkdenkenden in een informele, ongeregistreerde sfeer. Dit wordt in dit onderzoek de ‘duurzame community’ genoemd. Vaak bestaat de community uit vrienden, kennissen of, in het geval van woongroepen, huisgenoten. Deze handelwijze en informele organisatiestructuur vloeien voort uit het wereldbeeld van de respondenten. Zij zoeken hun heil niet in de politiek als het gaat om de verduurzaming van de maatschappij. Ten opzichte van bedrijven koesteren de geïnterviewden wantrouwen wegens het fenomeen ‘greenwashing’, waarbij de term duurzaamheid gehanteerd wordt voor commerciële doeleinden. Om de maatschappij te verduurzamen wordt vertrouwd op de zogenaamde ‘onderlinge kruisbestuiving’: het vrijwillige verspreiden van duurzame leefstijlen en bewustzijn tussen individuen onderling. De leidende rol in de verduurzaming van de maatschappij wordt toegedicht aan het individu. De duurzaamheidsbeleving past binnen het tijdperk van het individualisme. De rol van het individu uit zich in duurzaam consumentisme. Het duurzaam individu heeft niet de behoefte om het maatschappelijk middenveld op te zoeken en het politiek debat aan te gaan. Men creëert binnen eigen huis en tuin een mini-utopie in samenwerking met de community. De respondenten maken geen deel uit van een politieke tegenbeweging, maar maken deel uit van een informele, duurzame subcultuur. De respondenten vallen grofweg uiteen in twee groepen. De ene groep noem ik in de scriptie de ecologische moderniseringsgroep - en de andere groep noem ik de back to basicsgroep. De eerste groep ziet duurzaamheid als mogelijk en wenselijk binnen het huidige economische systeem. De tweede groep ziet de oplossing in een afname van materiële welvaart en is maatschappijkritischer. De verschillen in de groepen zie je terug in leefstijl, consumptiepatronen en idealen van een duurzame samenleving.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen