Sport in de aanpak van jeugdwerkloosheid : het belang van netwerksamenwerking : Een kwalitatief onderzoek naar het netwerk rondom de aanpak van jeugdwerkloosheid via sport in de gemeente Nijmegen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-09-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Jeugdwerkloosheid is een actueel en onontkoombaar probleem. Jongeren worden doorgaans het eerst getroffen in tijden van economische crisis (CBS, 2009). Cijfers tonen de urgentie aan van het creëren van nieuwe manieren om de jeugdwerkloosheid aan te pakken (CBS, 2014, 2015). Onderzoek toont aan dat sport kan worden ingezet om de negatieve effecten van jeugdwerkloosheid aan te pakken en jongeren vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor het maken van een vervolgstap richting werk of opleiding (Duijvestijn, 2014; Kelly, 2011; Robroek et al., 2013; Spaaij et al., 2013; Schellekens, 2003). Sport als middel om maatschappelijke doelen mee te behalen is geen nieuwe ontwikkeling op zich (Boessenkool, Lucassen, Waardenburg & Kemper, 2011: 17). Echter, ontwikkelingen zoals de decentralisaties in januari 2015 in het sociaal domein maken gemeenten opnieuw verantwoordelijk voor extra taken (Rijksoverheid, 2014a). Een opkomend fenomeen in Nederland is dat gemeenten de samenwerking aangaan met sportorganisaties, jongerenorganisaties en welzijnsorganisaties zodat sport kan worden ingezet in de strijd tegen jeugdwerkloosheid (NISB, 2014). Netwerksamenwerking maakt het immers mogelijk om complexe vraagstukken op te lossen die een organisatie niet alleen aan kan (Koppenjan & Klijn, 2004). In opdracht van het Mulier Instituut, een sportwetenschappelijk onderzoeksbureau in Utrecht, is onderzocht hoe het netwerk en de samenwerking rondom de aanpak van jeugdwerkloosheid via sport in de gemeente Nijmegen er uit ziet. Het doel hierbij is het verkrijgen van inzicht in factoren die van invloed zijn op het netwerk en de samenwerking daarbinnen. De opgedane kennis moet bijdragen aan de doorontwikkeling van het netwerk rondom de aanpak van jeugdwerkloosheid via sport. Om het doel te kunnen bereiken, is een antwoord gezocht op de volgende hoofdvraag: Hoe ziet het netwerk rondom de aanpak van jeugdwerkloosheid via sport er in de gemeente Nijmegen uit en welke factoren zijn van invloed op de samenwerking binnen het netwerk?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen