Religiewetenschappen specialisatie Geestelijke Verzorging

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mensen die worstelen met levensvragen vanuit rouw en voor wie woorden op enig moment tekortschieten, kunnen gebaat zijn bij ritueel handelen. Het gebruik van een ritueel binnen de geestelijke verzorging thuis is echter niet vanzelfsprekend. Om meer licht te werpen op de rituele dimensie van dit specifieke werkveld worden concepten uit vakliteratuur bestudeerd, zoals rouw, ritueel en ritualiseren. De gevonden concepten worden vervolgens gebruikt voor de evaluatie van twee praktijkgevallen. Op basis van de toepassing van concepten uit de literatuur op de praktijkgevallen, is een reflectievragenlijst gemaakt voor geestelijk verzorgers thuis. Tevens worden op basis van het gedane onderzoek aanbevelingen gedaan voor het ritualiseren van rouw in de praktijk van de geestelijk verzorger thuis.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen