De politierol. Over de maatschappelijke opdracht van de politie in een complex en eisend veiligheidsveld. Een kwalitatief onderzoek naar de implicaties van diversen denkbeelden en verwachtingen ten aanzien van de politierol en haar positie in het veiligheidsveld

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-10-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onder druk van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen deelt de politie het veiligheidsveld tegenwoordig met diverse actoren. Deze veranderende dynamiek leidt tot existentiële vragen over de rol van de politie in de Nederlandse samenleving. Om meer begrip te krijgen van de complexiteit van de politierol is in dit onderzoek een antwoord gezocht op de onderzoeksvraag: ‘Welke beelden en verwachtingen hebben politiemensen en externe betrokkenen ten aanzien van de politierol, en welke implicaties heeft dat voor de politieorganisatie en haar verhoudingen tot het veiligheidsveld?’. Om deze vraag te beantwoorden zijn focusgroepen en interviews gehouden met zowel politiemensen als externe betrokkenen bij de politiefunctie. Uit de resultaten blijkt dat respondenten een uiterst brede rol schetsen met uiteenlopende taken. Als gevolg hiervan geeft de politie aan overvraagd te worden in haar werk. Respondenten geven daarom aan dat er behoefte is om de politietaak te begrenzen. Echter blijkt dit om verschillende redenen een onvervulbare behoefte. Het onderzoek komt tot de centrale bevinding dat de politie als het ware ‘klem’ zit in haar huidige rol die van nature onbegrensd en veelomvattend is. Toekomstige discussies over de politierol moeten zich daarom focussen op manieren over hoe de politie zich kan verzoenen met haar brede rol en taakstelling.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen