De invloed van songteksten en semantische betekenis op de maskeringseffectiviteit van achtergrondmuziek bij gesproken zinnen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De aanwezigheid van achtergrondgeluid tijdens conversatie resulteert in maskering van een spraaksignaal waardoor de verwerking hiervan bemoeilijkt wordt. Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat verschillende factoren van achtergrondgeluid invloed hebben op de effectiviteit van de maskering. Volgens de target-masker linguistic similarity hypothesis (Brouwer et al., 2012) is gelijkenis tussen het doelsignaal en het achtergrondgeluid een belangrijke voorspeller van maskeringseffectiviteit. Het doel van het huidige onderzoek is tweeledig. Er is onderzocht wat de invloed is van (1) de aanwezigheid van songteksten in achtergrondmuziek, en (2) de semantische betekenis van die songteksten op de maskeringseffectiviteit van achtergrondmuziek op betekenisvolle gesproken zinnen. 36 moedertaalsprekers van het Nederlands hebben deelgenomen aan een zinsherkenningstaak, waarbij zij luisterden naar gesproken Nederlandse zinnen met drie varianten van hetzelfde nummer op de achtergrond op twee verschillende SNR niveaus. De varianten bevatten geen songteksten, semantisch betekenisvolle songteksten, of semantisch betekenisloze songteksten. Resultaten lieten een sterk effect zien van zowel aanwezigheid van songteksten als de semantische betekenis ervan. De maskeringseffectiviteit van achtergrondmuziek op betekenisvolle gesproken zinnen is het hoogst als de muziek semantisch betekenisvolle songteksten bevat. Bij semantisch betekenisloze songteksten is de maskeringseffectiviteit significant lager, maar nog steeds hoger dan bij afwezigheid van songteksten. Mogelijk speelt hierbij bekendheid met de songteksten een rol. Doordat de semantisch betekenisvolle songteksten bekender zijn bij de participanten, zijn deze mogelijk moeilijker te onderdrukken dan de semantisch betekenisloze songteksten. De bevindingen van het huidige onderzoek tonen aan dat zowel de aanwezigheid van songteksten als de semantische betekenis invloed hebben op de maskeringseffectiviteit van achtergrondmuziek bij gesproken zinnen. De resultaten ondersteunen de target-masker linguisitc similarity hypothesis, en tonen aan dat deze hypothese ook opgaat voor songteksten in achtergrondmuziek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren