Ultieme levensdoelen en de ervaring van contingentie rondom het verlies van een kind

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-04-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
kind. Ze geven de mens veerkracht en richting om verder te leven. Zo kan het verlies na verloop van tijd betekenis krijgen en kan deze ouder de ervaring beter integreren in haar levensverhaal. Spirituele levensdoelen geven meer ondersteuning dan immanente levensdoelen, waardoor de nabestaande eerder in staat is om de gebeurtenis in te passen in haar leven. De respondenten in dit qualitative survey, blijken zich na het overlijden bewuster te zijn van hun levensdoelen. Waar zij voor het overlijden positieve passieve ervaringen hadden in de transcendente dimensie, gebruiken zij deze nu actiever in hun dagelijks handelen. Dit is ook het geval met immanente levensdoelen. De integratie in het eigen levensverhaal blijft veelal moeilijk waarbij ze blijven wisselen tussen erkennen, acceptatie en ook soms kunnen inzien dat er positieve gevolgen zijn, zoals een intenser contact met familie en vrienden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen