De invloed van perspectief in narratieven op identificatie en overtuiging binnen de gezondheidscommunicatie.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-01-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Eerder onderzoek maakte aannemelijk dat narratieven in de gezondheidscommunicatie een overtuigende werking hebben (Murphy et al., 2013; Kreuter et al., 2007). Narratieven bevatten verschillende tekstkenmerken, die mogelijk ieder zo hun invloed kunnen hebben op overtuiging. In dit onderzoek werd het tekstkenmerk ‘perspectief’ nader bekeken. Hierbij werd onderzocht in hoeverre perspectief in een narratief de identificatie met het hoofdpersonage en de overtuiging kan versterken. Om een mogelijk verschil in effectiviteit van perspectief duidelijk te kunnen maken, werd er gebruik gemaakt van drie verschillende varianten: het ik-, jij- en hij-/zij-perspectief. Uit eerder onderzoek bleek dat het ik- en jij-perspectief effectiever zijn dan het hij-/zij-perspectief (De Graaf et al., 2012; Houska, 2010; Kaufmann & Libby, 2012; Nan et al., 2014; Winterbottom et al., 2008). Daarom werd er in dit onderzoek bij het ik- en jij-perspectief een groter effect op identificatie en overtuiging verwacht. Aangezien bij het derde-persoonperspectief in ‘hij’ en ‘zij’ onderscheid gemaakt kon worden, werd in dit onderzoek ook het niveau van similarity getoetst. Dit geeft aan in hoeverre een lezer zich gelijk ziet aan het hoofdpersonage. Hier werd verwacht dat het hij-perspectief effectiever zou zijn bij de mannelijke lezers en het zij-perspectief effectiever zou zijn bij de vrouwelijke lezers, omdat dit ook al in eerder onderzoek werd vastgesteld (Houska, 2010; Hoffner & Buchanan, 2009). Voor dit onderzoek werden vier narratieven met ieder een ander perspectief gebruikt. Het basisverhaal was bij iedere versie hetzelfde. Het gezondheidsthema dat centraal stond in deze narratieven was ‘gezond eten onder studenten’. Er werden dan ook alleen studenten gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek. Iedere deelnemer kreeg één versie te lezen en moest naderhand vragen met betrekking tot identificatie, overtuiging en similarity beantwoorden. Uiteindelijk bleek uit de analyse dat er geen verschil in effectiviteit bestaat tussen de verschillende perspectieven. Op het gebied van zowel identificatie, als overtuiging, als similarity waren er geen significante verschillen vast te stellen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de gebruikte narratieven alleen wat betreft de persoonlijke voornaamwoorden van elkaar afweken. Er werd verder waarschijnlijk te weinig achtergrondinformatie bij de personages in elk narratief meegegeven, waardoor de lezer zich minder snel identificeerde met de hoofdpersoon.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren