Waarden in slogans van politieke partijen tijdens verkiezingen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Politieke slogans zijn een belangrijk element bij verkiezingscampagnes. Er was echter nog weinig onderzoek gedaan naar het over brengen van waarden in politieke slogans. In politieke slogans worden vaak waarden, in plaats van eigenschappen, overgebracht, omdat politiek een breed spectrum van onderwerpen behandelt. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hoeverre waarden in politieke slogans werden gebruikt in verschillende perioden van de financiële crisis van 2008. Slogans uit Tweede Kamerverkiezingen van 1998, 2002, 2010, 2012, en 2017 werden verzameld in een corpus en geanalyseerd. Hierbij werd onderzocht welke waarden er voorkwamen en of er een verband was tussen de waarde en de periode. Het gebruik in het aantal waarden bleek niet te verschillen per periode. De waarde ‘vooruitgang’ kwam het vaakst voor in de periode voorafgaand aan de crisis, de waarde ‘gedrevenheid’ kwam het vaakst voor in de periode tijdens de crisis, en de waarden ‘verandering’ en ‘zelfstandigheid’ kwamen het vaakst voor in de periode na afloop van de crisis. In dit onderzoek werden dezelfde waarden gevonden, als in eerder onderzoek. Er werden echter wel enkele toevoegingen gedaan. De belangrijkste beperkingen van dit onderzoek waren de lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, en de beperkte grootte van de steekproef. In vervolgonderzoek zouden waarden in politieke slogans over een grotere tijdsschaal onderzocht kunnen worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren