De invloed van gentrification op sociale cohesie. Onderzoek naar de invloed van gentrification op sociale cohesie in Katendrecht Rotterdam en de Van der Pekbuurt in Amsterdam

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het proces van gentrification houdt in dat de woningvoorraad fysiek er op vooruit gaat, woningen van huur naar koop veranderen en dat huizenprijzen gaan stijgen. De impact die dat heeft is te koppelen aan indirect displacement en hebben gevolgen voor de sociale cohesie van een buurt of wijk. In deze scriptie worden Katendrecht in Rotterdam (actief gestuurde gentrification) en de Van der Pekbuurt in Amsterdam (martkgedreven gentrification) met elkaar vergeleken, om te zien of de gevolgen van deze twee soorten gentrification verschillen. Waar de gemeente actief gentrification forceert wordt segregatie in de wijk zichtbaar. Daarnaast blijkt er ook sprake te zijn van indirect displacement. Dit gevolg van herstructurering kan uiteindelijk alsnog leiden tot (een gevoel van) displacement. Als de markt het proces van gentrification drijft, wordt bijna alleen maar over positieve veranderingen gesproken. Dit heeft waarschijnlijk te maken met dat bijna de gehele Nederlandse huizenmarkt via de overheid gereguleerd is. Als een proces van gentrification zich op een markt gedreven manier voordoet zal dit dan ook een veel mildere vorm zijn dan wanneer de overheid actief nieuwere bewoners naar een wijk gaat trekken die qua identiteit niet overeen komen met de bestaande bewoners.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen