Risico's: accepteren of vermijden? Een kwalitatief onderzoek naar factoren van risicoacceptatie bij gemeenten

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-10-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is getracht een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag: Welke factoren verklaren de mate van risicoacceptatie bij publieke organisaties? Uit de wetenschappelijke literatuur zijn acht factoren gehaald die risicoacceptatie en risicovermijding zouden kunnen beïnvloeden. Dat zijn maatschappelijk bewustzijn, vrijwilligheid van een risico, wetenschappelijke risiconorm, materieel vermogen, emotie, leeftijd, opleidingsniveau en ervaring met verschillende risico’s. Deze factoren zijn door middel van interviews voorgelegd aan twaalf respondenten, werkzaam bij twaalf verschillende gemeenten. Uit de interviews kwam naar voren dat geen van de factoren een duidelijke invloed heeft bij de twaalf onderzochte gemeenten. Alleen vrijwilligheid van een risico leidt volgens meer dan twee respondenten tot risicoacceptatie, terwijl alleen maatschappelijke bewustwording en leeftijd volgens meer dan twee respondenten leidt tot risicovermijding. Wel kwamen in de interviews andere factoren naar voren, zoals rol van de media, politieke kleur van college en toekomstige financiële situatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen