Depressiviteit als différend: een analyse van het discoursprobleem van mensen met een depressie aan de hand van de discoursfilosofie van Jean-François Lyotard

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-09-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Op basis van de discoursfilosofie van Jean-François Lyotard worden een verklaring en mogelijke oplossingen onderzocht voor het discoursprobleem dat het onvermogen betreft van depressieve personen om hun ervaring van depressiviteit over te brengen op personen zonder deze ervaring. De verklaring heeft betrekking op het feit dat voor het overbrengen van ervaringen verschillende discoursgenres gebruikt kunnen worden waardoor différends ontstaan tijdens het spreken. Deze différends dienen opgeheven te worden. Lyotard bespreekt hiervoor drie mogelijke oplossingen, namelijk het laten vallen van een stilte, het uitbreiden van de taal met talige discoursgenres en het uitbreiden van de taal met niet-talige discoursgenres, zoals kunstwerken. Elk van deze oplossingen is in strijd met Lyotards discoursfilosofie. Lyotards discoursfilosofie biedt dan ook geen oplossing voor het discoursprobleem.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen