De overtuigingskracht van deskundigen en leken wanneer er sprake is van een inconsistent oordeel.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mensen laten hun mening vaak beïnvloeden door die van een ander. In dit onderzoek wordt gekeken naar de overtuigingskracht van deskundigen en leken wanneer er sprake is van een inconsistent oordeel tussen beiden en naar de invloed van de volgorde van de argumenten die worden aangehaald. Op basis van twee hypothesen werd verwacht dat het aantal leken en de mate van expertise van de leken een invloed zouden hebben op de mate waarin mensen meegaan in het standpunt van de deskundige. Verder werd met behulp van een onderzoekvraag onderzocht in hoeverre de volgorde van de aangehaalde argumenten een invloed hierop had. Er is een experiment uitgevoerd waarbij de proefpersonen elk een van de veertien scenario kregen voorgelegd. Hierin werd zowel het standpunt van een deskundige als een groep leken aangehaald en werd de proefpersonen gevraagd aan te geven in hoeverre zij het eens waren met het standpunt van de deskundige. Zowel het aantal leken als de expertise van de leken en de volgorde van de argumenten bleken geen significante invloed te hebben op het oordeel van de proefpersonen. Wel werd er een interactie-effect gevonden tussen de volgorde van de argumenten en de volgorde van de bron. De proefpersonen waren meer overtuigd van het standpunt van de deskundige wanneer de deskundige voor een standpunt is en de leken tegen dan wanneer de leken voor een standpunt zijn en de deskundige tegen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren