Patristisch verleden in een middeleeuwse pennenstrijd. Het gebruik van de kerkvaders als autoriteit voor polemische doeleinden tijdens de Investituurstrijd.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-01-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De reeks conflicten tussen de Heilig Roomse keizers en diverse opeenvolgende pausen gedurende de elfde en twaalfde eeuw, zijn bekend komen te staan als de Investituurstrijd. Diverse kerkelijke hervormingen hadden enkele traditionele machtsaanspraken van de keizer in het geding gebracht. Om de claims van de strijdende partijen te ondersteunen, grepen diverse middeleeuwse auteurs naar de pen. Zij legitimeerden de pauselijke of keizerlijke aanspraken veelvuldig op basis van de autoriteit van de kerkvaders en het patristisch handelen in het verleden. Hoe de auteurs dit precies deden, wordt onderzocht aan de hand van de polemische geschriften van drie elfde-eeuwse auteurs: Berthold van Reichenau, Bonizo van Sutri, beide aanhangers van paus Gregorius VII, en Benzo van Alba, een verdediger van de machtsaanspraken van keizer Hendrik VII. Deze scriptie kan hiermee niet alleen de invloed van de kerkvaders op middeleeuwse intellectuelen verder verhelderen, maar ook bijdragen aan de recente tendens in geschiedkundig onderzoek, die kijkt naar het gebruik van het verleden onder middeleeuwse (geschied)schrijvers.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation