De rol van verschillende typen van crisisverantwoordelijkheid bij het ontstaan van emoties tijdens een crisissituatie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Gedurende een crisissituatie ontstaan er verschillende emoties bij stakeholders en worden deze emoties beïnvloed door de mate van crisisverantwoordelijkheid van de betreffende organisatie. Deze emoties zijn van invloed op de beoordeling van de crisisorganisatie door stakeholders. Eerder onderzoek heeft vooral gekeken naar de emoties die worden geuit tijdens een crisissituatie. Echter, er is nog niet eerder onderzoek gedaan naar welke emoties stakeholders ervaren binnen de verschillende crisisclusters volgens het SCCT-model van Coombs (2007) waarbij de crisisverantwoordelijkheid varieert. In dit onderzoek is onderzocht welke emoties geassocieerde worden binnen de drie verschillende crisisclusters, namelijk het victim, accidental en preventable cluster. In het victim cluster is de verantwoordelijkheid het laagste en in het preventable cluster het hoogste. Daarbij is gebruik gemaakt van twee emotie clusters volgens Jin et al. (2014), namelijk attribution dependent (AI) en external attribution dependent (EAD) emoties. In het AI cluster wordt er geen verantwoordelijkheid toegeschreven door mensen aan een gebeurtenis en in het EAD cluster wel. In een online enquête kregen 127 Nederlandse proefpersonen drie crisisboodschappen voorgelegd behorende bij de drie verschillende crisisclusters. Na elke boodschap werd hen gevraagd in welke mate zij de elf emoties ervoeren. Resultaten lieten zien zowel AI als EAD emoties het meeste werden ervaren in het preventatble cluster. Dit betekent dat wanneer een organisatie verantwoordelijk is voor een crisissituatie, er emoties ontstaan die karakteriserend zijn voor het toeschrijven van geen verantwoordelijkheid aan iets (EAD emoties). Ook stonden er emoties centraal die niet karakteriserend waren voor het preventable cluster, namelijk AI emoties. Deze resultaten laten dus zien dat crisisverantwoordelijkheid een rol speelt bij het ontstaan van emoties bij stakeholders in het preventable cluster. Voor het accidental en victim cluster was dit niet het geval.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren