Zetelkleven of kort gebleven? Een studie naar de ontwikkeling van de lidmaatschapsduur van provinciale statenleden in Gelderland en Overijssel (2011-2023)

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is getracht een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag: Hoe heeft de lidmaatschapsduur van Provinciale Statenleden in zowel Gelderland als Overijssel zich door de jaren heen ontwikkeld en welke factoren zijn hierop van invloed? De periode tussen 2011 en 2023 is hierbij bestudeerd en de lidmaatschapsduur is op macro-, meso- en microniveau onderzocht. Zeven mogelijke factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de lidmaatschapsduur zijn geïdentificeerd uit de literatuur: de omvang en professionalisering van het parlement, electorale volatiliteit, aanwezigheid van het vrijwillige genderquotum, gepercipieerde werkdruk, ervaring met ongewenste incidenten en ervaren beperkte individuele impact. Aan de hand van bestaande documenten en interviews met oud-Statenleden uit de periode 2015-2023 is een beschrijvende data-analyse uitgevoerd. Dit is aangevuld met bevindingen uit interviews met de griffiers van beide Provinciale Staten. De analyse toont aan dat de lidmaatschapsduur in beide Provinciale Staten geen duidelijke veranderingen heeft doorgemaakt, ondanks de stijging in het vertrek van Statenleden. Er is geen bewijs aangetoond voor het verband tussen parlementaire omvang, professionaliteit van het parlement, ervaring met ongewenste incidenten en de lidmaatschapsduur. Gedeeltelijke ondersteuning is gevonden voor de invloed van electorale volatiliteit en het vrijwillig genderquotum. Gepercipieerde werkdruk en ervaren beperkte individuele impact lijken de meest duidelijke negatieve invloed op de lidmaatschapsduur te hebben. In dit onderzoek wordt de behoefte benadrukt aan meer onderzoek naar de lidmaatschapsduur, naast het verloop, om de dynamiek binnen parlementen beter te begrijpen. Hiervoor zijn mogelijke suggesties voor toekomstig onderzoek gedaan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen